Číslo 1/2000

Aplikace průsvitné - transparentní tepelné izolace PDF 41,6 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny vlastnosti průsvitných (transparentních, translucentních) tepelných izolací a jejich vhodné použití na stavbách vysokoškolských kolejí v Glasgowě a podle českého projektu na čerpací stanici pitné vody ve švýcarské obci Bettlach (kanton Solothurn). U této stavby je modelováním poměrů 3 dnů zimního a 3 dnů letního počasí prokázáno, že průsvitné tepelné izolace udrží jak v zimním, tak v letním období vyšší vnitřní teplotu než izolace neprůsvitná (opaktnlj stejné tloušťky.
Chybík J.2 - 4
Syndrom nemocných budov a jiné nespecifické syndromy ve vztahu k vnitřnímu prostředí PDF 41,6 MB

Anotace...

V příspěvku jsou specifikovány možné a prokazatelné příčiny zdravotních potíží, spojených s působením budov a shrnutých do pojmu sick building syndrome - SBS.
Lajčíková A.5 - 7
Stavební zákon a prováděcí vyhlášky versus vytápění a vzduchotechnika PDF 41,6 MB

Anotace...

Autor v článku kritickým způsobem hodnotí novelu stavebního zákona, který doporučuje rozdělit na dvě samostatné části; územní plánování a vlastní stavební řád. Ve druhé části upozorňuje projektanty, především vzduchotechniky a topenáře, jaké povinnosti jim ukládají závazné prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. a 137/1998 Sb. Na praktických příkladech uvádí legislativní požadavky na technická zařízení budov, především vzduchotechniku a ústřední vytápění, ale i návaznosti na další profese.
Toman S.8 - 13
Pohled na tmavé plynové infrazářiče z praxe PDF 41,6 MB

Anotace...

Autor shrnul dostupné technické, hygienické, protipožární předpisy a legislativu z oblasti životního prostředí, které řeší z různých pohledů problematiku instalace a použití tmavých plynových zářičů. Tyto předpisy podrobil kritickému rozboru. Upozorňuje na problémy, vznikající v souvislosti s nedostatečnou legislativou v praxi.
Brát V.14 - 20
K článku Ing.Vladimíra Bráta "Pohled na tmavé zářiče z praxe" PDF 41,6 MB

Anotace...

-
Brož K.20 - 20
Stanovisko k článku pana ing.Bráta "Pohled na tmavé plynové infrazářiče z praxe" PDF 41,6 MB

Anotace...

-
Kotrbatý M.21 - 22
Vliv některých plynových spotřebičů na kvalitu vnitřního prostředí PDF 41,6 MB

Anotace...

Autorka upozorňuje na plynové spotřebiče k vytápění, turbokotle, plynové infrazářiče a plynové přímotopné jednotky. Jejich instalaci a provoz pokrývá platná legislativa pouze částečně. Jsou popsána rizika a některé problémy jejich použití v praxi. Hygienické hodnocení by měl sjednotit nový dokument, který je v plném znění uveden.
Mathauserová Z.24 - 28
Tlaková ztráta potrubních sítí trochu jinak PDF 41,6 MB

Anotace...

Článek pojednává o výpočtu tlakových ztrát teplovodních potrubních sítí s použitím C - hodnoty, resp. charakteristik a srovnává tento postup se standardním, běžně používaným výpočtem.
Bašta J.29 - 33
Současnost a budoucnost páry jako teplonosné látky (1.část) PDF 41,6 MB

Anotace...

Článek pojednává o základních zásadách správného projektování paro-kondenzátních soustav. V článku jsou též uvedeny časté chyby, které se v praxi běžně vyskytují. Výsledkem jsou značné provozním problémy, které vedou až k havarijním stavům. Důraz je kladen na nezastupitelnou roli projektanta v celém procesu od zahájení projektových prací až po předání vyprojektovaného zařízení uživateli včetně vyškolení obsluhy zařízení.
Täubel J.34 - 37
Legislativní opatření k radiační ochraně uživatelů domů proti radonu PDF 41,6 MB

Anotace...

Je pojednáno o zákonných podkladech pro ochranu vnitřního prostředí budov proti radonu. Ty byly nově vytýčeny v roce 1997 jednak "atomovým zákonem" č.18/1997 Sb. a prakticky pak Vyhláškou SÚJB č.184/1997 o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Podává informaci o hodnocení pozemku, provádění a užívání stavby a rizikovosti stavebních materiálů.
Ptáková D.38 - 40
Čerpadla ve funkci hydraulických motorů PDF 41,6 MB

Anotace...

-
Bláha J.41 - 43
Tepelná čerpadla Polymat PDF 41,6 MB

Anotace...

-
Skarupský J.48 - 48