Číslo 1/2002

Otopné období 2000/2001 v Praze z hlediska klimatických veličin PDF 11,4 MB

Anotace...

Článek je ucelenou informací o průběhu a charakteru otopné sezóny 2000/2001 v Praze. Z naměřených klimatických veličin v observatoři Praha-Karlov jsou stanoveny hodnoty veličin nezbytných pro výpočet potřeby tepla pro vytápění a klimatologické údaje dokreslující ráz počasí tohoto období v ČR.
Ptáková D.2 - 8
Nízkoteplotní koroze a čerpadlo v obtoku kotle PDF 203 kB

Anotace...

Článek pojednává o ochraně kotle proti nízkoteplotní korozi a s ní souvisejícím hydraulickým uspořádáním kotlového okruhu. Předkládá a zdůvodňuje metodiku návrhu čerpadla v obtoku kotle.
Bašta J.9 - 13
Využití některých poznatků o proudění v klimatizovaném prostoru PDF 203 kB

Anotace...

Příspěvek uvádí některé experimentálně zjištěné údaje o turbulenci v proudech větracího vzduchu z vyústek. Poskytuje podklady pro předpověď ochlazovacího účinku proudění vzduchu v klimatizovaném prostoru na člověka. Teze vycházejí z doporučení CEN pro hodnocení vnitřního prostředí ve větraných prostorách.
Hemzal K.14 - 16
Posouzení parametrů prostředí v místnosti klimatizované jednotkou SPLIT PDF 574 kB

Anotace...

Příspěvek prezentuje komplexní zhodnocení parametrů tepelné pohody v místnosti s osazenou klimatizační jednotkou.
Lain M., Barták M., Svobodová H.17 - 19
Komentář k Vyhlášce č.151/2001 Sb. PDF 106 kB

Anotace...

Článek vysvětluje znění vybraných paragrafů a odstavce Vyhlášky č. 151/2001 Sb., které byly předmětem nejčastějších dotazů technické veřejnosti. Příspěvek zároveň naznačuje přístup, kterým SEI bude respektovat a kontrolovat požadavky stanovené vyhláškou.
Svoboda J.21 - 24
Vzduchotechnické potrubí jako výměník tepla PDF 117 kB

Anotace...

Místo do objemného vzduchotechnického zařízení může být v budoucnosti výměník tepla vestavěn ve vzduchotechnickém potrubí. Toto řešení šetří místo ve strojovně vzduchotechniky. Uveden je návrh komorového výměníku tepla pro bytové větrání.
Huber H., Helfenfinger D.25 - 26
Aktuality z provozování zařízení techniky prostředí I. PDF 49,8 kB

Anotace...

Závažné změny v metodice a postavení činnosti se nevyhnuly ani provozovatelům zařízení techniky prostředí. Také oni se musí postupně přizpůsobovat nastupujícímu trendu přechodu na metodiku facility managementu a svými kvalifikovanými přístupy k řízení provozu a údržby zařízení plnit požadavky náročných zákazníků. Musí se umět vyrovnávat i s důsledky některých chyb, zaviněnými vadou projektu či montáže.
Frýba J.27 - 28
Počítačové simulace proudění (CFD) ve větrání a klimatizaci PDF 1,1 MB

Anotace...

Příspěvek poukazuje na možnosti využití počítačové mechaniky tekutin při simulacích proudění vzduchu, tepelných dějů a přenosu hmoty v interiérech budov a větracích nebo klimatizačních zařízeních.
Barták M.29 - 31
Několik poznámek k výpočtům koncentrací škodlivin při vyůstění odvodu spalin od plznových spotřebičů na fasádu PDF 102 kB

Anotace...

Článek pojednává o problematice vyústění odtahu spalin na fasádu - turbokotle. Postup výpočtu není zatím dotažen do závazné metodiky. Na příkladu autor uvádí možnost řešení problému.
Jirout V.34 - 35