Číslo 2/2000

Dřevokazné houby a další dřevo poškozující houby v budovách PDF 31,9 MB

Anotace...

Článek uvádí informace získané z literárních podkladů o výskytu, biologii, patologii a metodách dřevokaz­ných a dalších hub v budovách. Pozornost je zaměřena zejména na druhy dřevomorka domácí a Serpula lacrymans sklepní Coniophora puteana. Při rozboru dřeva poškozeného dřevokaznými houbami jsme zjistili vysoké koncentrace bakterií, plísní a roztočů v dřevěném prachu .
Klánová K.58 - 60
Požární bezpečnost staveb PDF 31,9 MB

Anotace...

Tímto článkem je zahájen volný cyklus příspěvků s tematikou "požární bezpečnost staveb z hlediska vzduchotechni­ky". Autorka se zaměřila na únik osob z objektu zasaženého požárem a charakterizuje normové skupiny chráněných únikových cest.
Karlovská I.61 - 62
Kombinované otopné soustavy aneb soustavy s otopnými tělesy a podlahovou otopnou plochou PDF 31,9 MB

Anotace...

Článek pojednává o soustavách, kde vedle sebe pracují klasické okruhy s otopnými tělesy a okruhy podlahového vytápění. Předkládá základní zásady pro projektování těchto kombinovaných soustava uvádí i příklady řešení.
Bašta J.63 - 66
Klimatizace nákupních center PDF 31,9 MB

Anotace...

-
Petlach J.67 - 71
Současnost a budoucnost páry jako teplonosné látky (2.část) PDF 31,9 MB

Anotace...

-
Täubel J.73 - 78
Řízení provozu a údržby dislokovaných zařízení PDF 31,9 MB

Anotace...

-
Kudera P.79 - 81
Řešení problému regulace u otevřených okruhů s chladícími věžemi zapojenými mezi dvěma vyrovnávacími nádržemi PDF 31,9 MB

Anotace...

Článek pojednává o jednoduchém a účinném řešení problému, který se často vyskytuje u otevřených vodních okruhů, vybavených vyrovnávacími nádržemi, jak tomu bývá například u chladicích zařízení s vodou chlazenými kondenzátory, užívaných v klimatizačních soustavách. V těchto případech se také setkáváme se situací, která je popisována v sou­vislosti s průmyslovou výrobou. Uvedené řešení je návodem, jak se s tímto nepřijemným problémem vyrovnat.
Pechar M.83 - 85
Toulcův dvůr - Ekologické centrum hl.m.Prahy PDF 31,9 MB

Anotace...

-
Matuška T.86 - 87
Názvoslovný výkladový slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů - 1.část PDF 31,9 MB

Anotace...

-
Bašta J. , Červenka O.příloha