Číslo 4/1992

Zásady pro navrhování slunečních tepelných systémů PDF 30,6 MB

Anotace...

V článku jsou uvedeny základní údaje, podle kterých lze navrho­vat aktivní sluneční systémy vhodné pro použití v podmínkách ČSFR.
CIHELKA J.9 - 11
Zdrojové systémy větrání a jejich aplikace v rekonstruovaných objektech PDF 30,6 MB

Anotace...

Časem vykrystalizovaly systémy větrání, které se osvědčily především v průmyslu. V popředí přitom stojí požadavky na c/1ený odvod tepla a škodlivin, positivní ovlivnění výrobního procesu a na humanisaci pracovišť.
KVARDA Z.12 - 15
Vyústky pro různé systémy přívodu vzduchu v průmyslových halách PDF 30,6 MB

Anotace...

Všeobecně platná pravidla nebo předpisy pro nejvhodnější přívod vzduchu v místnosti nelze stanovit ani využitím nejpropracovanějších výpočetních metod. Brání tomu hlavně pozdní přizvání inženýra-vzduchotechnika k projektu stavby, individuální přání zákazníka nebo architekta a požadavky výroby. Proto lze nalézt optimální způsob přívodu vzduchu jen dodatečně, např. zkouškami proudění na místě nebo ve velké labo­ratoři, která umožní stavbu modelu v měřítku 1: 1.
BRUNK M. F.16 - 22
Instalační příčka PDF 30,6 MB

Anotace...

Článek upozorňuje na aktuálnost použití instalační příčky jakožto progresivního prvku malé prefabrikace hygienických zařízení v budovách. Uvádí předpoklady pro jejich použití, dispo­ziční a konstrukční možnosti, přednosti při kompletaci ve stavebním díle.
ONDROUŠEK K.24 - 29
Snižování hluku ( III.část ) PDF 30,6 MB

Anotace...

Článek pojednáva o problematice hluku a zákonitostech technické akustiky. Je prvním ze seriálu článků, které mají vysvětlit základy oboru technika prostředí i oborů souvisejících. Snahou autorů jednotlivých článků seriálu je podat ucelený soubor informací formou výukového kursu (3. pokračování).
NOVÝ R.30 - 32
Lamelové chladiče pro odvlhčování vzduchu PDF 30,6 MB

Anotace...

V příspěvku je uvedena metodika výpočtu stavu vzduchu za chladičem při kondensaci vlhkosti ze vzduchu. Je uveden postup výpočtu střední povrchové teploty chladiče a doložen praktickým příkladem.
CHYSKÝ J.33 - 37
Docílíme změny provozní filosofie ? PDF 30,6 MB

Anotace...

Článek nastoluje provozování a udržování zařízení techniky prostředí, a v širším pojetí i technického vybavení budov, formou dodavatelské zakázky. Poukazuje na současné postoje majitelů objektů a uvádí výhody, které by zavedení modemí formy provo­zování zařízení přineslo. Autor předpokládá, že článek vyvolá k uvedenému tématu zaujatou diskusi.
FRÝBA J.38 - 42
Novinky v tepelně technických normách v roce 1992 a 1993 PDF 30,6 MB

Anotace...

-
TOMAN S.43 - 44