Číslo 4/1997

Odtsranění vlhkosti zaplavených staveb vysušením kondenzačními nebo absorpčními přístroji PDF 51,8 MB

Anotace...

Příspěvek uvádí praktické pokyny pro výběr výkonnosti přístrojů, využitelných k odvlhčování stěn zaplavených vodou.
Rudolf I.154 - 155
Rozdíly ve spotřebě tepla u obvyklých systémů vytápění velkých hal PDF 51,8 MB

Anotace...

Autor se zabývá porovnáním spotřeby tepla u různých způsobů vytápění průmyslových hal. Na základě matematické simulace dochází k závěru, že často prezentované tvrzení o úsporách energie při použití zářičů je pro haly s běžnou intenzitou větrání mylné.
Schmidt P.156 - 161
Ústřední vytápění - věc neznámá? (IV. část-dokončení) PDF 51,8 MB

Anotace...

Central heating - unknown thing (Final part)
Ráž, J.162 - 163
Obvodová konstrukce budovy jako nízkoteplotní zdroj energie PDF 51,8 MB

Anotace...

Článek pojednává o možnosti využití části tepelné ztráty budovy jako zdroje energie pro tepelné čerpadlo. Tento případ se stane ještě efektivnějším při transparentní vnější izolaci budovy, jež umožní využít i vnější energetické zisky (sluneční zářem) k tomuto účelu.
Sláma P.168 - 171
Co nového v normách pro vytápění? PDF 51,8 MB

Anotace...

Autor se zabývá revizí základních norem pro vytápění a uvádí na pravou míru některé skutečnosti uvedené v již revidovaných normách.
Fantyš J.172 - 174
Pohony s indukčními klecovými motory PDF 51,8 MB

Anotace...

Squirrel-cage induction motor drives
Černý, V.175
Ochrany, kompatibilita, konformita PDF 51,8 MB

Anotace...

Protection, compatibility, conformity
Černý, V.179 - 182
Elektrická náročnosť a prevádzkový režim systémov elektrického veľkoplošného podlahového vykurovania (EVPV) PDF 51,8 MB

Anotace...

Autorka se zabývá elektrickým podlahovým vytápěním a vhodnou formou prezentuje závěry experimentálního ověření energetické náročnosti akumulačního, poloakumulačního a přímotopného podlahového vytápění. Výsledky jsou uváděny pro budovy z výstavby do r. 1980 (RN = 0,5 m2 K/W) po r. 1980 (RN = 1 m2 K/W) a budovy postavené po r. 1992 (RN = 2 m2 K/W ).
Koudelková, D.183 - 186
Matematická simulace dynamiky podlahového elektrického vytápění PDF 51,8 MB

Anotace...

V článku je popsána matematická simulace dynamiky velkoplošného sálavého vytápění s aplikací na elektrické podlahové vytápění a jsou ukázány příklady jejího použití. Výsledky simulace jsou porovnány s výsledky experimentálního měření na modelu podlahové otopné desky. Na základě závislostí získaných měřením je analyzována dynamika ohřevu a chladnutí. Dobrá shoda výsledků opravňuje použít simulační model i pro jinou skladbu podlahy.
Snopek, O.187 - 191
Ohlédnutí za výstavou CZECHTHERM `97 České Budějovice PDF 51,8 MB

Anotace...

Zamyšlení autora nad historií výstavy Czechotherm, uspořádané již potřetí v Českých Budějovicích, kriticky hodnotí možnost jejiho pořádání v příštích letech.
Frýba J.192 - 193
Působení tepelně vlhkostních podmínek na člověka PDF 51,8 MB

Anotace...

Článek připomíná základní vztahy mezi metabolismem lidského organizmu a parametry mikroklimatu v budovách a informuje o očekávaných změnách v metodice hodnocení vlivu jednotlivých veličin, vyskytujících se v životním prostředí uvnitř staveb a o připravovaných doporučených hodnotách těchto veličin.
Marhauserová, Z.203 - 205
Chlazení přímé a nepřímé, akumulace chladu PDF 51,8 MB

Anotace...

Příspěvek se zabývá chlazením pro klimatizační zařízení, zejména při akumulaci chladu ve vodní námraze. Na obrázcích jsou schematicky znázorněna možná provedení, jež jsou v textu popsána.
Lebar A., Nastran V., Triller, J.206 - 210
Začátek klimatechniky v Československu PDF 51,8 MB

Anotace...

The beginning of air-conditioning technology in Czechoslovakia
Máca, F.211 - 213