Číslo 5/2000

K přímému vytápění velkých hal PDF 45,7 MB

Anotace...

Článek pojednává o různých způsobech vytápění hal a posuzuje je z energetického hlediska. Autor navazuje na své již dříve uveřejněné publikace, z kterých ta nejpodstatnější byla ve VVI již uveřejněna.
Schmidt P.194 - 199
K nově přijaté právní úpravě na úseku požární ochrany staveb a technologií PDF 45,7 MB

Anotace...

Nová právní norma v oblasti požární ochrany staveb a technologií. Vyhláška, která komplexně řeší technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří způsobem, který dosud nebyl v České republice zaveden. Nová vyhláška má bezprostřední vazbu na stavební zákon a na výkon státního požárního dozoru zejména při posuzování dokumentace staveb, stavebním řízení a kontrolní činnosti.
Hošek Z.200 - 202
Bytové větrání - postřehy z cesty po Švédsku PDF 45,7 MB

Anotace...

V příspěvku jsou uvedeny poznatky o řešení větrání bytů ve Švédsku. Požadavky švédských norem na intenzitu větrání mohou být inspirací pro aplikaci v České republice. Autor uvádí příklady detailů realizovaných zařízení, s nimiž se seznámil. Příspěvek přináší podněty pro projektanty a investory bytových objektů.
Šimánek V.203 - 205
Přivzdušňovací ventil ve vnitřní kanalizaci PDF 45,7 MB

Anotace...

Článek má přispět k objasnění názorů na použití přivzdušňovacího ventilu ve vnitřní kanalizaci. Je osazován na připojovací a odpadní potrubí, často bez podrobnějších znalostí podmínek k jeho použití. To někdy vede k poruchám zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů a k pronikání stokových plynů do interiéru budovy.
Ondroušek K.206 - 212
Tepelná pohoda a nepohoda PDF 45,7 MB

Anotace...

Popsány jsou fyziologické reakce člověka na tepelné podmínky prostředí, uvedena rovnice tepelné bilance lidského těla a vysvětleny podmínky tepelné neutrality, tepelné pohody a tepelné nepohody.
Centnerová L.213 - 216
Možnosti odstranění legionel z distribuční sítě pitné vody PDF 45,7 MB

Anotace...

Souhrn dosud známých poznatků o legionelách v rozvodech pitné vody. Jejich zdravotní závažnost a metody eliminace.
Šašek J.217 - 221
Simulace budov - stav techniky a úloha IBPSA PDF 45,7 MB

Anotace...

Příspěvek ukazuje v hlavních rysech současný stav techniky v oblasti integrované simulace budov a zařízení techniky prostředí. Na příkladu simulačního prostředí ESP-r je objasněn současný stav a budoucí směry vývoje. Je pojednáno o důležitosti vzájemné součinnosti v oblasti proudění vzduchu, vícerozměrného vedení tepla, osvětlení, CFD (počítačové mechaniky tekutin) a modelování toků energie. Jsou uvedeny argumenty dokládající, že má-li simulační technika proniknout do praxe v blízké budoucnosti, je třeba rozvinout aktivní činnost v oblasti vzdělávání a kvalifikovaného přenosu technologií.
Hensen J., Clarke J.226 - 229
Vyšla vyhláška MPO o měřících jednotkách PDF 45,7 MB

Anotace...

-
Tůma Z.231 - 233
Tepelná čerpadla v komunální sféře PDF 45,7 MB

Anotace...

Uvedeny jsou dva příklady zdroje dálkově rozváděného tepla a chladu s tepelnými čerpadly. Teplo se získává v jednom případě z kanalizace města Oslo, ve druhém případě z mořské vody, která je rovněž zdrojem chladu.
Blažek P.237 - 239
Názvoslovný výkladový slovník z oboru chladicích zařízení a tepelných čerpadel 1část PDF 45,7 MB

Anotace...

-
Dvořák Z.Příloha