Číslo 3/2002

Zásobování nízkoenergetických domů energií PDF 1,9 MB

Anotace...

Článek pojednává o zásobování nízkoenergetických a pasivních solárních domů energií. Předkládá ucelenou koncepci dalšího vývoje v Německu a hodnotí dosavadní poznatky o technických zařízeních nízkoenergetických budov.
Bühring A., Heinzel A., Luther J., Fritz H.86 - 89
Vliv velikosti výdechového otvoru zákrytu na tepelný výkon deskových otopných těles PDF 3,1 MB

Anotace...

Článek pojednává o vlivu velikosti průtočného průřezu výdechového otvoru zákrytu nad deskovými otopnými tělesy na jejich tepelný výkon. Předkládá experimentálně zjištěné hodnoty opravných součinitelů na tepelný výkon těles při aplikaci zákrytu v podobě např. kuchyňské linky přisazené až ke stěně, na které je osazeno otopné těleso s výdechovou mřížkou v pracovní desce nad tělesem.
Bašta J., Dvořák P.90 - 92
Větrání plynových kotelen PDF 140 kB

Anotace...

Výklad změn technických pravidel pro přívod spalovacího vzduchu a větrání plynových kotelen. Příspěvek pojednává o současných pravidlech a požadavcích pro návrh minimální trvalé intenzity větrání plynových kotelen ve vazbě na ostatní předpisy při dostatečném provětrání celého prostoru kotelny a udržení přijatelné teploty vnitřního vzduchu v kotelně při minimálních energetických nárocích.
Drkal F.93 - 100
Dodatečné zasklení lodžie jako prostředek tvorby mikroklimatu přilehlé obytné místnosti PDF 2,3 MB

Anotace...

Kolektiv autorů hodnotí na základě vyhodnocených provozních údajů u realizovaných staveb vliv dodatečného zasklení lodžií. Účinky dodatečného zasklení jsou hodnoceny z hlediska tepelné pohody, světelné pohody a akustické pohody. V době zpřísňování předpisů o omezení vlivu hluku automobilového provozu na pohodu prostředí v okolních budovách a v době nových energetických předpisů je zasklívání lodžií kladným příspěvkem k zajištění pohody prostředí v obytných budovách.
Čupr K., Lukašík L., Navrátilová O.101 - 106
Vplyv zasklených priestorov na tepelnú ochranu budov PDF 568 kB

Anotace...

Nevykurované predsadené zasklené priestory budov znižujú tepelné straty prechodom tepla a čiastočne aj vetraním vzduchom s vyššou teplotou ako je teplota vonkajšieho vzduchu v rozsahu dotknutých vykurovaných priestorov. Jednoduchá metóda určenia ich vplyvu na súčiniteľ prechodu tepla deliacej steny.
Chmúrny I.107 - 109
Požárně bezpečnostní řešení PDF 66,7 kB

Anotace...

Článek radí zpracovatelům požárně bezpečnostního řešení (dále jen "PBŘ"), tj. autorizovaným technikům a inženýrům v oboru požární bezpečnosti staveb [1], jak postupovat při zpracování PBŘ stavby. Představuje nové legislativní požadavky v této oblasti, seznamuje, co musí být obsahem této části projektové dokumentace a odkazuje na příslušné právní předpisy a technické normy, seznamuje s novým pojetím požárně bezpečnostních zařízení.
Tauferová M.110 - 112
Ekologické hodnocení energetických auditů PDF 50,2 kB

Anotace...

Článek pojednává o výrobě elektrické energie v České republice a o vlivu této výroby na produkci látek znečišťujících ovzduší. Jsou uvedeny číselné hodnoty platné pro rok 2000, které jsou v současné době použitelné při ekologickém hodnocení úsporných opatření navržených v rámci energetického auditu.
Petrák J., Petrák M.113 - 114
Česká a evropská norma ČSN EN 12 056 (75 6760) Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - I.část PDF 123 kB

Anotace...

-
Ondroušek K.115 - 117
Monitorování provozu technologického zařízení budov PDF 3,3 MB

Anotace...

Článek informuje o různých způsobech monitorování a vizualizace provozu technologického zařízení budov v současných automatizovaných systémech dispečerského řízení. Efektivní monitorovací metody jsou popisovány na příkladě vzduchotechnických zařízení a topných systémů.
Bojanovský J., Dušek B., Čáslava D.120 - 123