Odborná sekce 02 - Vytápění

Činnost sekce

je zaměřena na pořádání kurzů, seminářů, konferencí a školení stejně tak i na publikační činnost a poradenství v oboru vytápění. Snahou odborné sekce Vytápění je neustále zvyšovat odbornost členské základny a topenářské veřejnosti, uplatňovat nové a pokrokové metody z oboru a seznamovat technickou veřejnost se závěry nejnovějších výzkumů. Neméně důležitou je oponentní a připomínková činnost při tvorbě nové legislativy a norem. Odborně sekce pokrývá následující šíři : tepelná technika staveb, otopné soustavy, velkoplošné vytápění, zářiče, potrubní sítě, komínová technika, zdroje tepla, palivové hospodářství, armatury, otopná tělesa, čerpadla, regulace, ekonomika provozu a CZT.

Předseda odborné sekce

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. je zástupcem vedoucího Ústavu techniky prostředí fakulty strojní ČVUT v Praze. Profesně je zaměřen na vytápění, úžeji pak na otopné soustavy, otopné plochy, regulaci ve vytápění a ochranu otopných soustav proti hluku spolu s fyziologickou akustikou.

Ke stažení

Přednášky Školení topenářů 2019

Fotogalerie Školení topenářů 2019

Podklady Školení topenářů 2018 - prezentace

Podklady Školení topenářů 2016 - prezentace, fotogalerie

Členové výboru

Výbor tvoří odborníci, kteří svým užším profesním zaměřením pokrývají celou oblast oboru vytápění.

Jméno Telefon e-mail
BAŠTA Jiří prof. Ing., Ph.D. 224 352 483 jiri.basta@fs.cvut.cz
BOHÁČ Jindřich Ing., Ph.D. 224 352 488 jindrich.bohac@fs.cvut.cz
GERGELA Pavel Ing. 731 323 005 projekt@tzb-energie.cz
HURYCH Martin Ing. 603 820 127 martin.hurych@seznam.cz
DOUBRAVA Jiří Ing. 602 116 693 jiri.doubrava@ldm.cz
EISNER Jan Ing. 724 684 155 eisner@buderus.cz
FISCHER Petr Ing., Dr. 603 545 504 petr.fischer@gmail.com
HOJER Ondřej Ing., Ph.D. 602 259 754 ondrej.hojer@kotrbaty.cz
KABELE Karel prof. Ing., CSc. 224 357 104 kabele@fsv.cvut.cz
KABRHEL Michal doc. Ing., Ph.D. 224 357 107 kabrhel@fsv.cvut.cz
KOSTELECKÝ Zdeněk Ing. 604 827 088 kosteleckyz@volny.cz
MATUŠKA Tomáš doc. Ing., Ph.D. 605 570 354 tomas.matuska@fs.cvut.cz
MUŽÍK Václav Ing. 734 851 835 vmuzik@volny.cz
NOVÁK Jaroslav Ing. 776 608 750 2ingjaroslavnovak2@seznam.cz
RYNDA Jiří Ing. 602 373 084 rynda.jiri@volny.cz
SMOLÍK Jaroslav Ing. 602 694 596 smoliktzb@iol.cz
ŠERKS Petr Ing. 603 457 516 petr.serks@dlouhytechnoligy.cz
VAVŘIČKA Roman Ing., Ph.D. 224 352 739 roman.vavricka@fs.cvut.cz
ZEJDA Lubomír Ing. 606 639 292 lubomir.zejda@seznam.cz
ŽÍDEK  Ondřej Ing. 603 325 759 zidek@tzb-consult.cz

Sdělení pro členy

Vážení kolegové,
rádi uvítáme Vaše připomínky, náměty pro rozšíření a zkvalitnění naší práce, stejně jako nové podněty. Máme stále na paměti, že jsme tu pro Vás a zároveň se snažíme neustále zvyšovat odbornou úroveň a prestiž našeho oboru.