Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov

Program X. sympozia Green Way 2019

1. Cílem a zároveň posláním sekce je vytvoření poptávky po budovách, ve kterých se slučuje vysoká kvalita vnitřnílho prostředí s nízkou spotřebou energií.

2. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle je rozšířit obecnou informovanost o dané problematice mezi veškeré subjekty, které se podílejí na návrhu, projektu, realizaci a provozování staveb, ale kteří nejsou přímo odborníky na danou problematiku, avšak mají v procesu výstavby a provozování značný vliv.

3. Formou dosažení tohoto cíle je jednoznačné nastavení postupů pro navrhování a stanovení kritérií pro hodnocení efektivních (optimalizovaných) budov. Jednoznačným kritériem bude odchylka mezi navrhovanými hodnotami při návrhu stavby a hodnotami dosaženými při provozování.

Činnost sekce

  • publikační činnost v rámci časopisu STP Vytápění Větrání Instalace, články do developerských periodik
  • pořádání odborných seminářů na danou problematiku
  • udělování značky GREEN WAY (Podmínky programu GREEN WAY)

Předseda sekce

Ing. Jiří Hubka

Členové výboru

Jméno Telefon email
Radek Bašta 725 839 801 basta@graitec.cz
Ing. Petr Bureš 602 217 509 bures@veskom.cz
Ing. Tomáš Hajdu 602 253 873 hajdu@primabuilding.cz
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. 602 961 340 hirs.j@fce.vutbr.cz
Ing. Ondřej Hlaváček 602 458 060 ondrej@techorg.cz
Ing. Jiří Hubka 737 310 733 jiri.hubka@email.cz
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 602 245 312 kabele@fsv.cvut.cz
Ing. Marcel Kadlec 603 825 802 marcelkadlec@seznam.cz
Ing. Miloš Lain, Ph.D. 224 354 728 Milos.Lain@fs.cvut.cz
Ing. Jiří Petlach 602 707 464 jiri.petlach@petlach.cz
Ing. Jiří Petlach (mladší) 777 623 821 j.petlach@petlach.cz
Ing. Vladimír Poledna 602 874 913 vladimir.poledna@volny.cz
Ing. Lukáš Sýkora 773 536 733 sykora.lukas@seznam.cz
Ing. Karel Tomek tomekluft@volny.cz
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 777 684 878 miroslav.urban@fsv.cvut.cz
Ing. Jana Vernerová 723 154 910 jana.vernerova@petlach.cz