Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov

Odborná sekce 06 - Integrované navrhování a hodnocení budov se zabývá návrhem a provozem kvalitních budov. Cílem sekce je zvyšování informovanosti v oblasti navrhování budov a stanovení kritérií pro efektivní optimalizaci hodnocených budov. Pro toto hodnocení využíváme porovnání mezi samotným návrhem stavby a parametry při realizaci a provozování. Pro zvyšování informovanosti o dané problematice odborná sekce pořádá každoroční setkání odborníků s širokou veřejností z řad zájemců o daný obor a specializovanými firmami. Dále se odborná sekce 06 angažuje v publikační činnosti v rámci časopisu STP - Vytápění Větrání Instalace.

Podsekce činnosti

  • projektování - odpovědná a kontaktní osoba: Ing. Karel Tomek
  • BIM - informovanost a osvěta o BIM (Building Information Modeling), členství ve společnosti CZ BIM (www.czbim.org/), odpovědná a kontaktní osoba: Radek Bašta

Členství v odborné sekci

V případě členství v odborné sekci 06 je potřeba zaslat žádost na předsedu odborné sekce s vyplněnou přihláškou. Členství bude dále projednáno na schůzi odborné sekce, která se pořádá minimálně 6x ročně.

Předseda sekce

Ing. Jiří Hubka

Členové výboru

Jméno Telefon email
Radek Bašta 725 839 801 basta.radek.nabytek@gmail.com
Ing. Petr Blasinski, Ph.D. 608 850 561 blasinski.p@fce.vutbr.cz
Ing. Petr Bureš 602 217 509 bures@veskom.cz
Ing. Tomáš Hajdu 602 253 873 hajdu@primabuilding.cz
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 602 961 340 hirs.j@fce.vutbr.cz
Ing. Ondřej Hlaváček 602 458 060 ondrej@techorg.cz
Ing. Jiří Hubka 737 310 733 jiri.hubka@email.cz
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 602 245 312 kabele@fsv.cvut.cz
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. kabrhel@fsv.cvut.cz
Ing. Marcel Kadlec 603 825 802 marcelkadlec@seznam.cz
Ing. Miloš Lain, Ph.D. 224 354 728 lainmilos@gmail.com
Ing. Jiří Petlach 602 707 464 jiri.petlach@petlach.cz
Ing. Jiří Petlach (mladší) 777 623 821 j.petlach@petlach.cz
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 602 523 849 rubina.a@fce.vutbr.cz
Ing. Olga Rubinová 606 331 073 rubinova.o@fce.vutbr.cz
Václav Svačina 602 400 878 Vaclav.Svacina@pipelife.com
Ing. Lukáš Sýkora 773 536 733 sykora.lukas@seznam.cz
Ing. Karel Tomek tomekluft@volny.cz
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 777 684 878 miroslav.urban@fsv.cvut.cz
Ing. Jana Vernerová 723 154 910 jana.vernerova@petlach.cz
Ing. Milan Zeman zeman.milan@outlook.com