Územní centrum Brno

Činnost územního centra

je zaměřena na poradenskou a konzultační činnost a spoluúčast na seminářích především v jihomoravském regionu. 

Předseda územního centra

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.
Působí na VUT v Brně, fakultě stavební, Ústavu technických zařízení budov od roku 1981 jako akademický pracovník. Profesně je zaměřen na vzduchotechniku, vytápění a energetické hodnocení budov.

Místopředseda: Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA

Členové výboru

Jméno Telefon e-mail
Ing. Pavel Adam adam.p@fce.vutbr.cz
Ing. Petr Blasinski blasinski.p@fce.vutbr.cz
Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA elektrodesign@elektrodesign.cz
Ing. Günter Gebauer, CSc. 541 147 927 gebauer.g@fce.vutbr.cz
Ing. Marian Formánek, Ph.D. 541 147 934 formanek.m@fce.vutbr.cz
Ing. Lenka Hájková hajkova.l@fce.vutbr.cz
prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 541 147 920 hirs.j@vutbr.cz
Ing. Lucie Hořínková horinkova.l@fce.vutbr.cz
doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc. 541 146 751 Lhotakova@fa.vutbr.cz
Ing. Lenka Maurerová 541 147 944 maurerova.l@fce.vubr.cz
Ing. Monika Ošlejšková oslejskova.m@fce.vutbr.cz
Ing. Josef Plášek, Ph.D. plasek.j@fce.vutbr.cz
Ing. Marcela Počinková, Ph.D. 541 147 935 pocinkova.m@fce.vutbr.cz
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 541 147 949 rubina.a@technikabudov.cz
Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 541 147 943 rubinova.o@fce.vutbr.cz
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. 541 147 923 sikula.o@fce.vutbr.cz
Ing. Zdeněk Tesař tesar.z@fce.vutbr.cz
Ing. Jan Topič, Ph.D. h.topic@email.cz
Ing. Pavel Uher, Ph.D. uher.p@fce.vutbr.cz
Ing. et Ing. Eva Velísková veliskova.e@fce.vutbr.cz
Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. 541 147 926 vendlova.l@fce.vutbr.cz
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. 541 147 946 jakubvrana@seznam.cz
Ing. Robert Wawerka wawerka.r@admas.eu
Ing. Helena Wierzbicka wierzbicka.h@fce.vutbr.cz

Sdělení pro členy

Vážení kolegové moravského regionu,
těšíme se Vaše připomínky a náměty pro rozšíření a zkvalitnění naší práce. Uvítáme Vaše zapojení do našich aktivit zaměřených na neustálé zvyšování odborné úrovně a prestiže našich oborů.