Územní centrum Ostrava

Činnost územního centra

Centrum je zaměřeno na bezplatnou poradenskou a konzultační činnost v moravskoslezském regionu v oborech vodovodu, kanalizaci, plynovodu, vytápění, vzduchotechniky a klimatizace, obnovitelných zdrojů energie, tepelné ochrany budov, inženýrských sítí a hospodaření s odpadními vodami. Snahou ÚC Ostrava je aktivně se podílet na propagaci Společnosti, informovanosti o konaných akcích, šíření časopisu VVI a získávání nových členů.

Předseda územního centra

Ing. Pavel Gergela, e-mail: projekt@tzb-energie.cz, tel.: +420 731 323 005.

Působí na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, Fakultě stavební, katedře Prostředí staveb a TZB jako odborný asistent.

Členové výboru

Jméno e-mail
Ing. Eva Wernerová Beránková, Ph.D.
evberankova@gmail.com
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. zdenek.galda@vsb.cz
Ing. Pavel Gergela projekt@tzb-energie.cz
doc. Ing. František Kuda, CSc.  frantisek.kuda@vsb.cz
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. iveta.skotnicova@vsb.cz
Ing. Petra Tymová, Ph.D. petra.tymova@vsb.cz
doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. mojmir.vrtek@vsb.cz

Vážení zájemci, rádi uvítáme Vaše připomínky, dotazy, náměty i rozšíření našich řad.