Územní centrum Ostrava

Činnost územního centra

Centrum je zaměřeno na poradenskou a konzultační činnost v moravskoslezském regionu v oborech zdravotechniky, vytápění, větrání a klimatizace, obnovitelných zdrojů energie, tepelné ochrany budov, akustiky, osvětlení a facility managementu. 

Předseda územního centra

Ing. Pavel Gergela

Působí na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, katedře prostředí staveb a TZB.

Členové výboru

Jméno Telefon e-mail
Ing. Eva Wernerová Beránková, Ph.D.
597 321 963 evberankova@gmail.com
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. 597 321 907 zdenek.galda@vsb.cz
Ing. Pavel Gergela 597 321 909 pavel.gergela@vsb.cz
doc. Ing. František Kuda, CSc.  597 321 934 frantisek.kuda@vsb.cz
doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. 597 321 957 iveta.skotnicova@vsb.cz
Ing. Petra Tymová, Ph.D. 597 321 352 petra.tymova@vsb.cz
doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. 597 324 425 mojmir.vrtek@vsb.cz

Vážení zájemci, rádi uvítáme Vaše připomínky, dotazy, náměty i rozšíření našich řad.