Odborná sekce 08 - Snižování hluku a vibrací

Činnost sekce

Je zaměřena na pořádání kurzů, spolupráci při přípravě zákonů a norem v oboru snižování hluku a vibrací.

Předseda odborné sekce

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., tel: 774 295 912

miroslav.kucera@fs.cvut.cz