Odborná sekce 08 - Snižování hluku a vibrací

Činnost sekce

Je zaměřena na pořádání kurzů, spolupráci při přípravě zákonů a norem v oboru snižování hluku a vibrací.

Předseda odborné sekce

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Členové výboru

Jméno email
Tomáš Barták bartak@merenihluku.cz
Ondřej Dobisík ondrej.dobisik@fofi.cz
Ondřej Horák horak.monitoring@gmail.com
Michal Hronza hronza@klimatech.cz
Jakub Janota jakub.janota@hygpraha.cz
Milan Kábrt enviconsult@email.cz
Pavel Král kral@sonum.cz
Jan Králíček jan.kralicek@akustprojekt.cz
Miroslav Kučera miroslav.kucera@fs.cvut.cz
Libor Ládyš  libor.ladys@ekolagroup.cz
Ladislav Mička micka@greif.cz
Ondřej Mikula ondrej.mikula@ekolagroup.cz
Olga Mikulová olga.mikulova@seznam.cz
Richard Nový richard.novy@fs.cvut.cz
Jiří Petlach jiri.petlach@petlach.cz
Tomáš Rozsíval tomas.rozsival@akustika.cz