Odborná sekce 08 - Snižování hluku a vibrací

Činnost sekce

Je zaměřena na pořádání kurzů, spolupráci při přípravě zákonů a norem v oboru snižování hluku a vibrací.

Předseda odborné sekce

Ing. Olga Mikulová, tel: 604 855 382

olga.mikulova@seznam.cz