Územní centrum Liberec

Předseda centra

Ing. Jiří Melnikov
vektor@volny.cz, tel. 485 102 290

STP - Územní centrum Liberec informuje

Pravidelné schůzky se konají každou první středu v měsíci v 17:00 hodin v restauraci Neptun na Nerudově náměstí v Liberci.

Obvyklým programem setkání jsou

  • zprávy ze zasedání Rady společnosti,
  • výměna informací o novinkách v odborné literatuře, legislativě, o nových normách a výměna zkušeností z praxe v oboru.