Územní centrum Praha - Konzultační a poradenské středisko STP

Činnost centra

Poradenská a konzultační činnost pro Prahu a okolí.

Kontakt: stp@stpcr.cz

Předseda územního centra

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.