Odborná sekce 04 - Obytné prostředí

Činnost sekce

je zaměřena na teoretické a praktické problémy obytného prostředí, tj. na otázky tepelně-vlhkostní, odérové, toxické, aerosolové, mikrobiální, elektrostatické elektřiny, elektromagnetických vln, iontů v ovzduší, psychického mikroklimatu atd.

Předsedkyně odborné sekce

Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.

Členové výboru

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Lucie Dobiášová, Ph.D., Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., Ing. Ondřej Horák,
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., Ing. Jakub Spurný, Ing. Martin Stropnický, Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Sdělení pro členy

Rádi Vás uvítáme na našich akcích a těšíme se i na Vaše náměty pro naší práci.