Odborná sekce 05 - Zdravotní a průmyslové instalace

Současnými aktuálními tématy v oboru jsou úspory pitné vody, efektivní hospodaření se srážkovými vodami, hygiena pitné a teplé vody, úspory energie v přípravě a distribuci teplé vody a dlouhodobou snahou je zlepšení provádění vnitřních vodovodů a kanalizace v praxi.

Zástupci sekce se podílí na tvorbě a úspěšném připomínkování celé řady norem, které jsou projednávány v agendě TNK Vodárenství, Kanalizace a Plastové potrubní systémy, publikují v odborném tisku, spolupracují v orgánech ČKAIT a ČKA a snažíme se společně zviditelnit téma vody na veletrzích a výstavách.

AKTIVITY SEKCE

Každoroční jarní odborný seminář

Odborná sekce Zdravotní a průmyslové instalace pořádá každoročně na jaře odborný seminář, kde jsou komentovány novinky v oboru. Program je složen z odborných přednášek např. o nových zákonech, normách a důležitých otázkách z praxe. Tyto odborné přednášky doplňují související firemní řešení. Firmy, jejichž výrobky a technické řešení souvisí s tématem, mají možnost prezentace i přednášky včetně další mediální podpory své účasti.

Seminář je vždy věnován aktuálnímu tématu a připravovaným změnám ve vnitřních i venkovních instalacích, rozvodech a hygieně vnitřních vodovodů, rozvodech plynu a odpadech. 

Seminář je jednodenní a koná se v Brně a Praze. Seminář je pravidelně součástí Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Součástí materiálů pro účastníky je sborník přednášek, příp. soubor materiálů. 

Uvítáme Vaše náměty. Můžete průběžně posílat náměty na přednášky i zájem o prezentaci. (kontakt: dagmar.kopackova@topinfo.cz

V letošním roce se s ohledem na nařízení vlády a epidemiologickou situaci seminář v jarním termínu nemohl konat. Děkujeme za pochopení.

Nové termíny semináře: 25. listopad 2020 – ČVUT, Masarykova kolej, Praha a 26. listopad 2020 – Hotel Continental, Brno. Pozvánka s programem semináře bude zveřejněna cca měsíc před konánín v kalendáři akcí.


Sešit projektanta

V roce 2005 vydala odborná sekce sešit projektanta „Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů“. Tento sešit projektanta byl vydán v elektronické podobě na souboru CD. V současné době je již vyprodán. K dispozici je na vyžádání po domluvě na sekretariátu STP.

V sešitu projektanta najdete mnoho informací, které jsou stále platné a v současné době velmi užitečné. Základ problematiky najdete i v článku:  Hygienické riziko znovuotevření škol, hotelů a provozoven – vodovod, autorem je doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, který je rovněž jedním z autorů sešitu projektanta.


Aktuální informace o připravovaných seminářích najdete v kalendáři nebo v širším kontextu ostatních akcí na portálu www.tzb-info.cz.


KONTAKTY

Předsedkyně sekce

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Členové výboru

Jméno Telefon e-mail
Ing. Stanislav Frolík frolik@fsv.cvut.cz
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. 224 354 570 kabele@fsv.cvut.cz
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.   dagmar.kopackova@topinfo.cz
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 224 356 295 pokorny@fa.cvut.cz
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal 603 826 910 zpospich@sky.cz
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 541 147 949 rubina.a@fce.vutbr.cz
Ing. Renata Straková   strakovar@volny.cz
Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 224 354 316 miroslav.urban@fsv.cvut.cz
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. 541 147 946 jakubvrana@seznam.cz
Ing. Dagmar Wicherková wicherek@atlas.cz
Ing. Zdeněk Žabička 543 245 384 littlefrog@volny.cz
Ing. Alena Žabičková 224 317 937 zabickatps@volny.cz

ODBORNÉ UPOUTÁVKY

  • Sledujte změny v sortimentu zdrojů pro přípravu teplé vody. Na podzim 2015 vstupuje v platnost rozšíření evropských směrnic o energetické účinnosti i na spotřebiče určené pro vytápění a ohřev vody, jako jsou např. plynové, elektrické kotle, tepelná čerpadla a zásobníkové ohřívače vody. Výše uvedené spotřebiče vyrobené po 26. září 2015 budou muset být označeny energetickým štítkem se zařazením do příslušné energetické třídy označené písmeny A++ až G. V souvislosti s tímto označováním bude ukončena výroba těch spotřebičů, které nesplňují příslušnou energetickou účinnost podle dané směrnice.
  • NOVELIZACE VYHLÁŠKY 428/2001. Od 6. 5. 2011 platí Vyhláška č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Kromě jiného se novelou mění směrná čísla roční spotřeby vody a přílohy k surové vodě.