Odborná sekce 09 - Alternativní zdroje energie

Činnost sekce

Je zaměřena na přípravu publikací, spolupráci při přípravě zákonů a norem v oboru využívání alternativních zdrojů energie.

Přednášky z uspořádaných seminářů najdete na adrese http://solab.fs.cvut.cz/OstDok.htm

Odborná sekce vydala sešit projektanta na téma solární tepelné soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, v roce 2016 publikaci Hodnocení tepelných čerpadel ve světlenové legislativy. Pravidelně pořádá konferenci Alternativní zdroje energie v Kroměříži, viz www.azecr.cz.

Předseda odborné sekce

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.

borivoj.sourek@seznam.cz